Udział uczniów klasy I a i I b w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z ,,Mitologii greckiej i rzymskiej”

W ramach realizacji celów założonych przez organizatorów olimpiady mitologicznej, takich jak: promowanie osiągnięć uczniów, rozwijanie ich wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej, pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz podniesienie ich samooceny, chętni uczniowie z klasy Ia i Ib w poniedziałek, 14.11.2022r. wzięli udział w X edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z ,,Mitologii greckiej i rzymskiej” skierowanej do uczniów szkoły ponadpodstawowej. Organizatorem tej Olimpiady jest OLIMP SCOOL.

Olimpiada składała się z jednego etapu i zawierała 15 pytań, większość to pytania otwarte. Trzeba przyznać, że były one wyjątkowo trudne. Na wyniki poczekamy do końca stycznia 2023r.

A oto lista naszych olimpijczyków, miłośników mitologii greckiej i rzymskiej:

Ia- Nicole Dąbrowiecka, Marta Kusio, Zuzanna Nieckula, Nadia Neumayer, Julia Liszcz, Dominik Kruszka, Bartosz Manikowskai, Amelia Borysewicz, Maja Greczyło, Victor Szczepek, Paulina Winiarska, Nicole Gruszczyńska, Agata Antoniuk, Patrycja Rolla, Marcelina Pilipionek, Amelia Czekaj;

kl. Ib- Marzena Redgosz, Eryk Kurdzielewicz, Oskar Szulc, Krzysztof Zyska.