Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach


Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego, FEDS.09.03-IZ.00-0003/23

link do projektu

Harmonogram wsparcia – kwiecień 2024 Harmonogram wsparcia – marzec 2024 Harmonogram wsparcia – luty 2024


Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach

link do projektu


Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu

link do projektu

Harmonogram zajęć