Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami klas I i II

w roku szkolnym 2020/2021

Termin Temat
15.09.2020 – klasy I i II po szkole podstawowej Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO(w tym o ocenie wyższej niż przewidywana), PSO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego. W klasach I poinformować o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy II

17.09.2020 – klasy II po gimnazjum Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO(w tym o ocenie wyższej niż przewidywana), PSO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego. W klasach I poinformować o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy II

19.11.2020 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
17.12.2020 – spotkanie online Spotkanie klasowe online z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Konsultacje z nauczycielami.
04.03.2021 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
27.05.2021 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania na koniec roku szkolnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2020/2021.
Konsultacje indywidualne nauczycieli  wg. harmonogramu.

Terminarz spotkań z rodzicami klas III

w roku szkolnym 2020/2021

Termin Temat
17.09.2020 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, PSO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie diagnoz z poprzedniego roku szkolnego. Zapoznanie rodziców z procedurami maturalnymi, warunkami i formami dostosowań.
19.11.2020 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
17.12.2020 – spotkanie online Spotkanie klasowe online z wychowawcą Przedstawienie prognozy egzaminu maturalnego oraz informacja o wynikach egzaminu próbnego I. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.
04.03.2021 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
25.03.2021 Spotkanie klasowe poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania, prognoza egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu próbnego III. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2020/2021.

Egzamin maturalny  przypomnienie procedur.

Konsultacje indywidualne nauczycieli wg. harmonogramu

Terminarz zebrań Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

Termin Temat
22.09.2020 Wybór prezydium rady rodziców
22.09.2020 Przyjęcie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego, preliminarz wydatków i dochodów Rady Rodziców
17.12.2020  Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
29.06.2021 Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021.

Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2021/2022.