Kadra

mgr Dorota Ciołek

dyrektor szkoły
dorota.ciolek@loswiebodzice.net

Agnieszka Boniecka

sekretariat
sekretariat@loswiebodzice.net

mgr Ewa Baszak – Grochowska

język polski
ewa.grochowska@loswiebodzice.net

mgr Irena Horbaczewska

język polski
irena.horbaczewska@loswiebodzice.net

mgr Agnieszka Andruszków

język angielski
agnieszka.andruszkow@loswiebodzice.net

mgr Urszula Zyska

język angielski
urszula.zyska@loswiebodzice.net

mgr Grażyna Jasińska

język niemiecki
grazyna.jasinska@loswiebodzice.net

mgr Grażyna Łupkowska

język francuski, pedagog
grazyna.lupkowska@loswiebodzice.net

mgr Teresa Sławińska

wiedza o kulturze, biblioteka szkolna
teresa.slawinska@loswiebodzice.net

mgr Mariusz Motak

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwie
mariusz.motak@loswiebodzice.net

mgr Anna Maślach

matematyka
anna.maslach@loswiebodzice.net

mgr Mirosław Zawada

matematyka, informatyka
miroslaw.zawada@loswiebodzice.net

mgr Izabela Goc

fizyka
izabela.goc@loswiebodzice.net

mgr Izabela Hola

biologia, przyroda, biochemia
izabela.hola@loswiebodzice.net

mgr Mirosław Drzał

chemia

mgr Violetta Motak

geografia

mgr Marek Orłowski

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
marek.orlowski@loswiebodzice.net

ks. mgr Mateusz Pawlica

religia
mateusz.pawlica@loswiebodzice.net

Teresa Ławińska

księgowość
ksiegowosc@loswiebodzice.net