Dokumenty

REGULAMINY I ZASADY
Zawiera: 6 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Kalendarz roku szkolnego 2023-2024 359,8 KiB 2 listopada 2022
  Regulamin Sejmiku Uczniowskiego 150,6 KiB 19 października 2014
  Statut 3,1 MiB 21 listopada 2022
  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa wraz z upoważnieniem 634,8 KiB 19 kwietnia 2021
  Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego 749,7 KiB 19 października 2014
  Zobowiązanie rodzica wobec szkoły 165,8 KiB 11 listopada 2014

DYDAKTYKA
Zawiera: 4 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Program doradztwa zawodowego 710,4 KiB 1 września 2023
  Program wychowawczo-profilaktyczny w roku szkolnym 2023/2024 1,2 MiB 5 września 2023
  Szkolny zestaw podręczników 2023/2024 526,0 KiB 1 lipca 2023
  Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024 420,6 KiB 29 września 2022

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zawiera: 3 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników, osób wykonujących umowy cywilnoprawne oraz odbywających staż lub praktykę 154,6 KiB 18 maja 2019
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców, prawnych opiekunów i uczniów 152,7 KiB 18 maja 2019
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym 148,2 KiB 18 maja 2019

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Zawiera: 6 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego 2,1 MiB 27 lutego 2024
  Wymogi zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi 900,0 KiB 27 lutego 2024
  Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów ochrony małoletnich do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania 452,6 KiB 27 lutego 2024
  Zasady określające zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów ochrony małoletnich, zasady przygotowania personelu do ich stosowania 1,3 MiB 27 lutego 2024
  Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich oraz sposoby dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów albo zdarzeń zagrażających dobru małoletniego 1,1 MiB 27 lutego 2024
  Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki 1,2 MiB 27 lutego 2024