Dokumenty

REGULAMINY I ZASADY
Zawiera: 6 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Kalendarz roku szkolnego 2022-2023 193,4 KiB 2 listopada 2022
  Regulamin Sejmiku Uczniowskiego 150,6 KiB 19 października 2014
  Statut 3,1 MiB 21 listopada 2022
  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa wraz z upoważnieniem 634,8 KiB 19 kwietnia 2021
  Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego 749,7 KiB 19 października 2014
  Zobowiązanie rodzica wobec szkoły 165,8 KiB 11 listopada 2014

DYDAKTYKA
Zawiera: 4 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Program doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 710,4 KiB 12 listopada 2021
  Program wychowawczo-profilaktyczny w roku szkolnym 2022/2023 1,2 MiB 2 listopada 2022
  Szkolny zestaw podręczników 2022/2023 524,7 KiB 10 lipca 2019
  Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023 254,8 KiB 29 września 2022

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zawiera: 3 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników, osób wykonujących umowy cywilnoprawne oraz odbywających staż lub praktykę 154,6 KiB 18 maja 2019
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców, prawnych opiekunów i uczniów 152,7 KiB 18 maja 2019
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym 148,2 KiB 18 maja 2019