Dokumenty

REGULAMINY I ZASADY
Zawiera: 6 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Kalendarz roku szkolnego 2021-2022 186,5 KiB 2 września 2021
  Regulamin Sejmiku Uczniowskiego 150,6 KiB 19 października 2014
  Statut 27,8 MiB 5 stycznia 2020
  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa wraz z upoważnieniem 634,8 KiB 19 kwietnia 2021
  Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego 749,7 KiB 19 października 2014
  Zobowiązanie rodzica wobec szkoły 165,8 KiB 11 listopada 2014

DYDAKTYKA
Zawiera: 4 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Program doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 710,4 KiB 12 listopada 2021
  Program wychowawczo-profilaktyczny w roku szkolnym 2021/2022 1,2 MiB 12 listopada 2018
  Szkolny zestaw podręczników 2021/2022 593,9 KiB 10 lipca 2019
  Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 272,8 KiB 12 listopada 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zawiera: 3 plików

Nazwa Rozmiar Data modyfikacji
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników, osób wykonujących umowy cywilnoprawne oraz odbywających staż lub praktykę 154,6 KiB 18 maja 2019
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców, prawnych opiekunów i uczniów 152,7 KiB 18 maja 2019
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym 148,2 KiB 18 maja 2019