Konsultacje z nauczycielami

Harmonogram godzin dostępności dla ucznia

We wskazanych godzinach nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.

Uczeń ustala z nauczycielem czas konsultacji w trakcie godziny dostępności lub  informuje nauczyciela o chęci spotkania na dzień przed terminem zapisanym w  harmonogramie.

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Dzień / godziny dostępności
1 Andruszków Agnieszka ŚRODA              14.20-15.20
2 Balwierz Milena CZWARTEK       17.00-18.00 – CO 2 TYGODNIE
3 Banda Grzegorz PONIEDZIAŁEK 13.30-14.30
4 Baszak-Grochowska Ewa ŚRODA              14.30-15.30
5 Broszczak Anna ŚRODA              13.30-14.30 – CO 2 TYGODNIE
6 Ciołek Dorota PONIEDZIAŁEK 15.00-16.00
7 Drzał Mirosław PONIEDZIAŁEK 15.15-16.15
8 Goc Izabela ŚRODA               15.10-16.10
9 Grolewska Katarzyna PIĄTEK               14.30-15.20 – CO 2 PIATEK
10 Hola Izabela PONIEDZIAŁEK  15.10-16.10
11 Horbaczewska Irena CZWARTEK        14.20-15.20
12 Jasińska Grażyna PONIEDZIAŁEK  15.10-16.10
13 Krajewska Aneta CZWARTEK        14.20-15.20 – CO 2 TYGODNIE
14 Krawczyk Ludmiła PONIEDZIAŁEK  12.00-13.00 – CO 2 TYGODNIE
15 Kurdybelska Elzbieta CZWARTEK        13.30-14.30 – CO 2 TYGODNIE
16 Łupkowska Grażyna PONIEDZIAŁEK  15.15-16.15
17 Motak Mariusz ŚRODA                15.10-16.10
18 Motak Violetta CZWARTEK         15.10-16.10
19 Orłowski Marek PIĄTEK                15.10-16.10
20 Satyła Przemysław WTOREK             14.20-15.20
21 Sławińska Teresa WTOREK             14.20-15.20
22 Wiśniewska Ewa PONIEDZIAŁEK  14.20-15.20
23  Zawada Anita CZWARTEK         15.10-16.10
24 Zawada Mirosław CZWARTEK         15.10-16.10
25 Zyska Urszula ŚRODA                14.20-15.20

Harmonogram godzin dostępności dla rodziców

We wskazanych godzinach nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.

Prosimy, przez dziennik elektroniczny, o informowanie nauczyciela o chęci spotkania na dzień przed terminem zapisanym w  harmonogramie . Pozwoli to zaplanować dokładny czas spotkania, uniknąć oczekiwania i usprawni przepływ informacji w sytuacji, gdy z innych przyczyn służbowych (np. wycieczka) czy zdrowotnych nauczyciel nie będzie obecny we wskazanym dniu.

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Dzień / godziny dostępności
1 Andruszków Agnieszka ŚRODA              14.20-15.20
2 Balwierz Milena CZWARTEK       17.00-18.00 – CO 2 TYGODNIE
3 Banda Grzegorz PONIEDZIAŁEK 13.30-14.30
4 Baszak-Grochowska Ewa ŚRODA              14.30-15.30
5 Broszczak Anna ŚRODA              13.30-14.30 – CO 2 TYGODNIE
6 Ciołek Dorota PONIEDZIAŁEK 15.00-16.00
7 Drzał Mirosław PONIEDZIAŁEK 15.15-16.15
8 Goc Izabela ŚRODA               15.10-16.10
9 Grolewska Katarzyna PIĄTEK               14.30-15.20 – CO 2 PIATEK
10 Hola Izabela PONIEDZIAŁEK  15.10-16.10
11 Horbaczewska Irena CZWARTEK        14.20-15.20
12 Jasińska Grażyna PONIEDZIAŁEK  15.10-16.10
13 Krajewska Aneta CZWARTEK        14.20-15.20 – CO 2 TYGODNIE
14 Krawczyk Ludmiła PONIEDZIAŁEK  12.00-13.00 – CO 2 TYGODNIE
15 Kurdybelska Elzbieta CZWARTEK        13.30-14.30 – CO 2 TYGODNIE
16 Łupkowska Grażyna PONIEDZIAŁEK  15.15-16.15
17 Motak Mariusz ŚRODA                15.10-16.10
18 Motak Violetta CZWARTEK         15.10-16.10
19 Orłowski Marek PIĄTEK                15.10-16.10
20 Satyła Przemysław WTOREK             14.20-15.20
21 Sławińska Teresa WTOREK             14.20-15.20
22 Wiśniewska Ewa PONIEDZIAŁEK  14.20-15.20
23  Zawada Anita CZWARTEK         15.10-16.10
24 Zawada Mirosław CZWARTEK         15.10-16.10
25 Zyska Urszula ŚRODA                14.20-15.20