Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Grażyna Łupkowska

Dzień

Godzina

Poniedziałek

08.30 – 12.30

13.30 – 14.30

Wtorek

09.15 – 14.15

Pierwszy wtorek miesiąca – konsultacje dla rodziców 15.30 -16.30

Środa

09.45 – 11.00

Czwartek

09.15 – 14.15

Piątek

09.00 – 12.45