Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący: Joanna Sowa

z-ca przewodniczącego: Michalis Sklavenas

skarbnik: Anna Chryplewicz

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta

Rada Rodziców LO Świebodzice

26 1090 2356 0000 0001 2603 1102