Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący: Barbara Michalak

z-ca przewodniczącego: Elżbieta Matuszak

skarbnik: Ewelina Hałuszka

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta

Rada Rodziców LO Świebodzice

26 1090 2356 0000 0001 2603 1102