Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący: Agata Kalafut

z-ca przewodniczącego: Iwona Tokarska

skarbnik: Ewa Gułaj

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta

Rada Rodziców LO Świebodzice

69 1090 2590 0000 0001 5131 0316