Wymagania edukacyjne

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiot

Nauczyciel

Zakres/grupa

Pobierz

Języki obce nauczyciele j. obcych

Język polski nauczyciele j. polskiego

Matematyka nauczyciele matematyki

Fizyka nauczyciel fizyki

Przyroda nauczyciel przyrody

Biologia nauczyciel biologii

Chemia nauczyciel chemii

 
Informatyka nauczyciel informatyki  
EDB nauczyciel EDB

WOS nauczyciel WOS

Geografia nauczyciel geografii

Historia i historia i społeczeństwo nauczyciel historii

Podstawy przedsiębiorczości nauczyciel PP

Religia nauczyciel religii

WOK nauczyciel WOK

Wymagania edukacyjne z przedmiotów

Przedmiot

Nauczyciel

Zakres/grupa

Pobierz

Matematyka

wszyscy

klasa 1

Matematyka

wszyscy

klasa 2 podstawa

Matematyka

wszyscy

klasa 2 rozszerzenie

Matematyka

wszyscy

klasa 3 podstawa

Matematyka

wszyscy

klasa 3 rozszerzenie

Język polski

wszyscy

klasa 1 cz. 1

Język polski wszyscy

klasa 1 cz. 2

Język polski wszyscy

klasa 2 cz. 1

Język polski wszyscy klasa 2 cz. 2
Język polski wszyscy

klasa 3

Język angielski A. Andruszków

wszystkie

Język angielski U. Zyska

klasa 1

Język angielski U. Zyska

klasa 2

Język angielski U. Zyska

klasa 3

Język niemiecki G. Jasińska

klasa1

Język niemiecki G. Jasińska

klasa 2

Język niemiecki G. Jasińska

klasa 3

Język rosyjski I. Horbaczewska

klasa 1

Język rosyjski I. Horbaczewska klasa 2
Język rosyjski I. Horbaczewska klasa 3
Język francuski G. Łupkowska klasa 1
Język francuski G. Łupkowska klasa 2
Język francuski G. Łupkowska klasa 3
Biologia I. Hola klasa 1
Biologia I. Hola klasa 2
Biologia I. Hola klasa 3
Chemia M. Drzał klasa 1
Chemia M. Drzał klasa 2
Chemia M. Drzał klasa 3
Fizyka I. Goc klasa 1
Fizyka I. Goc klasa 2
Fizyka I. Goc klasa 3
Geografia V. Motak klasa 1
Historia M. Motak klasa 1
Historia M. Motak klasa 2 cz. 1
Historia M. Motak klasa 2 cz. 2
Historia M. Motak klasa 3 cz. 1
Historia M. Motak klasa 3 cz. 2  
Religia P. Ochoński klasa 1
Religia P. Ochoński klasa 2
Religia P. Ochoński klasa 3
EDB M. Orłowski klasa 1
Historia i społeczeństwo M. Motak klasa 2
Historia i społeczeństwo M. Motak klasa 3
Informatyka  M. Zawada klasa 1
Podstawy przedsiębiorczości  D. Ciołek  klasa 1
Przyroda I. Hola  klasa 2 i 3
WOS M. Motak klasa 1
WOK T. Sławińska klasa 1
WF M. Orłowski  wszystkie