Rekrutacja 2019

  Plakat (26,9 MiB)

  Ulotka szkoły strona 1 (15,3 MiB)

  Ulotka szkoły strona 2 (15,0 MiB)

  Oferta dla absolwentów gimnazjum (807,0 KiB)

  Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej (773,3 KiB)

  Zasady i tryb rekrutacji dla absolwentów gimnazjum (3,8 MiB)

  Zasady i tryb rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej (4,2 MiB)

  Podanie o przyjęcie do szkoły (374,0 KiB)

  Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017r (253,3 KiB)

  Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (118,0 KiB)

  Prezentacja - rekrutacja 2019 (1,9 MiB)

  Terminy postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjum (974,1 KiB)

  Terminy postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej (1,0 MiB)

  Zarządzenie DKO w sprawie rekrutacji dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej (726,7 KiB)

  Zarządzenie DKO w sprawie terminów rekrutacji dla absolwentów gimnazjum (583,8 KiB)

  Zarządzenie nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (294,5 KiB)

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (186,3 KiB)

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (197,7 KiB)

  Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (510,9 KiB)

  Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (187,3 KiB)

  Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora ZSO w Świebodzicach z dnia 26.02.2019 w sprawie wyznaczenia obowiązkowych przedmiotów, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, w roku szkolnym 2019/2020 (680,5 KiB)

  Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora ZSO w Świebodzicach z dnia 26.02.2019 w sprawie wyznaczenia obowiązkowych przedmiotów, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w r. szk. 2019/2020 (684,7 KiB)