ÓSMOKLASISTO – WYBIERZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIEBODZICACH