Business English w praktyce

W ramach współpracy liceum w Świebodzicach z wałbrzyską uczelnią ANS – Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, grupa uczniów z klasy 2a, 4a i 4c wzięła udział w warsztatach języka angielskiego.
Tematyka spotkania – business English – nie była przypadkowa, kierunek filologia angielska w ANS kształci studentów właśnie w biznesowym angielskim, natomiast uczniowie klasy 2a realizują zajęcia o nazwie Angielski w biznesie.
Podczas dzisiejszego spotkania, młodzież naszego LO miała za zadanie opracować strategię podniesienia jakości pracy firmy. 5-osobowe grupy licealistów przygotowały swoje propozycje zmian i następnie negocjowały najlepsze rozwiązania.
Całe przedsięwzięcie powstało dzięki uprzejmości pani Aleksandry Pawlak – wicedyrektor ds. Filologii, która zaprosiła nas na warsztaty. Chcielibyśmy również podziękować pani Paulinie Płacheckiej, która przygotowała warsztaty wraz z grupą studentów III roku anglistyki. Otrzymaliśmy bardzo pozytywny feedback od pani Pauliny, która była pod wrażeniem poziomu języka angielskiego, jaki zaprezentowali nasi uczniowie
Na koniec podziękowania kierujemy do studentów ANS, którzy towarzyszyli nam podczas zajęć, a szczególnie do absolwenta naszego LO Mikołaja Kotowskiego, który miał wielki udział w realizacji przedsięwzięcia, dziękujemy