Podziękowania dla uczniów i nauczycieli i dyrekcji LO za wielkie serce dla Ukrainy

Wczoraj gościliśmy w murach naszej szkoły pana Romana Skawinę- członka Polskiego Zespołu Humanitarnego, który od wybuchu wojny wspiera pogrążoną w jej chaosie ludność ukraińską.

Pan Roman odwiedził naszą społeczność, by na moje ręce złożyć podziękowanie dla wszystkich, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy poprzez zbiórki produktów żywnościowych, medycznych i sanitarnych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby. Zostały one przekazane do jednostki, w której służą nauczyciele i absolwenci z Kosowskiego Liceum nr 1 im. J. Mądrego.

Podziękowanie to jest dla mnie szczególnie cenne, gdyż dowodzi, jak bardzo okazana pomoc jest potrzebna, a wsparcie ma nie tylko wymiar materialny, ale niesie również otuchę i wiarę w solidarność ludzi i narodów w walce o pokój.

Dziękuję Wam, drodzy licealiści, jestem dumna, że mamy takich wrażliwych uczniów. Dziękuję również nauczycielom, którzy wsparli zbiórkę.

A panu Romanowi Skawinie obiecałam, że w kwestii pomocy nie powiedzieliśmy ostatniego słowa…

                                                                                                      Ewa Grochowska