Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pt. „Wakacyjne spotkania z przyrodą”

W kwietniu/maju 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pt. „Wakacyjne spotkania z przyrodą”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów naszego liceum.
12 maja 2023 roku zebrała się komisja w składzie:
– mgr Dorota Ciołek
– mgr Ewa Baszak-Grochowska
– mgr Izabela Hola
– Estera Prochera
– Dominik Kruszka
– Piotr Kusz
Prace oceniono w trzech kategoriach: „Pejzaż”, „Rośliny i zwierzęta” oraz „Ochrona przyrody”.
Każdy członek komisji miał do dyspozycji 10 punktów na każdą z kategorii. Maksymalna liczba
punktów przeznaczona na jedno zdjęcie wynosiła 5. Po podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców:

Kategoria „Pejzaż”
I miejsce – 17 pkt. – Natalka Świderska – klasa IIb LO
II miejsce – 14 pkt. – Natalia Nowak – klasa IIIa LO
II miejsce – 14 pkt. – Oliwia Sikora – SP Nr 4 w Świebodzicach
III miejsce – 7 pkt. – Anna Karpińska – klasa IIb LO

Kategoria „Rośliny i zwierzęta”
I miejsce – 24 pkt. – Łucja Wójtowicz – klasa IIb LO
II miejsce – 20 pkt. – Anna Karpińska – klasa IIb LO
III miejsce – 8 pkt. – Natalia Nowak – klasa IIIa LO

Kategoria „Ochrona przyrody”
I miejsce – 20 pkt. – Natalia Nowak – klasa IIIa LO
II miejsce –17 pkt. Natalia Świderska – klasa IIb LO
III miejsce –11 pkt. – Anna Karpińska – klasa IIb LO

Gratulujemy! Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie rozdania nagród.