Zajęcia edukacyjne w Muzeum Przyrodniczym i Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Uczniowie klasy 2b podsumowali swoją edukację w klasie drugiej zajęciami w Muzeum Przyrodniczym i Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Młodzież miała okazję zobaczyć naturalne szkielety wielu kręgowców, w tym największych ssaków: słonia,
i młodego wieloryba, kolorowe motyle, najmniejsze i największe owady oraz przedstawicieli wszystkich grup systematycznych zwierząt, w tym gatunki wymarłe.

W Ogrodzie Botanicznym uczniowie mieli za zadanie znaleźć i zaznaczyć na mapie ogrodu wybrane wcześniej gatunki roślin.

To był miło i owocnie spędzony czas, a utrwalenie wiedzy na pewno będzie pomocne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.