UWAGA!!! Zmiany w harmonogramie egzaminów poprawkowych dla uczniów klas pierwszych, trzecich i czwartych!

Ustala się następujące  terminy i składy komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2022/2023:

  1. Egzamin poprawkowy z matematyki w dniu 29 sierpnia 2023 roku godz. 900

Przewodniczący komisji – Agnieszka Andruszków

Członek komisji             – Aneta Krajewska

Członek komisji              – Mirosław Zawada

      2. Egzamin poprawkowy z języka angielskiego w dniu 29 sierpnia 2023 roku godz. 800

Przewodniczący komisji – Marek Orłowski

Członek komisji             – Urszula Zyska

Członek komisji             – Agnieszka Andruszków

      3. Egzamin poprawkowy z chemii w dniu 28 sierpnia 2023 roku godz. 800

Przewodniczący komisji – Agnieszka Andruszków

Członek komisji          – Izabela Goc

Członek komisji         – Mirosław Drzał

      4. Egzamin poprawkowy z fizyki w dniu 28 sierpnia 2023 roku godz. 800

Przewodniczący komisji – Agnieszka Andruszków

Członek komisji             – Izabela Goc

Członek komisji             – Mirosław Drzał

      5. Egzamin poprawkowy z języka polskiego w dniu 30 sierpnia 2023 roku godz. 900

Przewodniczący komisji – Agnieszka Andruszków

Członek komisji             – Irena Horbaczewska

Członek komisji             – Ewa Wiśniewska