Wybory Semiku Uczniowskiego w naszym liceum

W  środę  4  października  delegacje klas Liceum Ogólnokształcącego  wzięły udział w debacie kandydatów do Sejmiku Uczniowskiego naszej szkoły.  Debatę poprowadził profesor Mariusz Motak .  Uczniowie zadawali pytania kandydatom  na Przewodniczącego Sejmiku Uczniowskiego. Na pytania odpowiadali: Dominik Kruszka  reprezentujący klasę  II a oraz uczniowie klas pierwszych: Oliwia Pytlak i Ania Zdun z klasy 1a oraz Antoni Łuszczek  i Piotr Janiszek reprezentujący klasy 1b oraz 1c. Debata zakończyła się  słowem końcowym  wygłoszonym przez wszystkich kandydatów, którzy postanowili zaprezentować swoją wizję kierowania pracami Sejmiku Uczniowskiego.

W dniach  6 i 9 października odbyły się wybory Sejmiku Uczniowskiego. Wybory musiały być rozłożone na dwa dni, ponieważ w dniu 6 października klasy pierwsze udały się na wycieczkę  w Rudawy Janowickie. Przewodniczącym Sejmiku został Dominik Kruszka , zdobywając 127 głosów, zastępcami zostali Oliwia Pytel oraz Antoni Łuszczek, którzy uzyskali taką samą ilość głosów, skarbnikiem Piotr Janiszek . Ania Zdun została sekretarzem Samorządu. Zwycięzcom gratulujemy.