Zajęcia praktyczne z mikroskopowania

Wytwory epidermy – aparaty szparkowe, włoski gruczołowe i kutnerowe, miękisz spichrzowy, asymilacyjny i zasadniczy, czyli zajęcia praktyczne z mikroskopowania i rysowania obrazów mikroskopowych w klasie 2c