Grudniowe podsumowania – konkursy i spotkania

W ostatnim miesiącu 2023 roku w naszej szkole odbyły sie 2 konkursy z zakresu profilaktyki: pierwszy – dotyczący wiedzy o HIV i AIDS oraz drugi- szkolny etap Olimpiady Zdrowia.
1 grudnia, w dniu obchodów Światowego Dnia AIDS, w Świdnicy uczniowie z kl. IVA: Ewelina Sawa i Antoni Tokarski wzięli udział w konkursie wiedzy o HIV i AIDS organizowanym przez Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, natomiast w dniu 13 grudnia, w sali informatycznej, uczestnicy szkolnego etapu Olimpiady Zdrowia rozwiązywali test online zawierający pytania z zakresu zdrowego odżywiania oraz postaw prozdrowotnych. Największą ilość punktów uzyskał Filip Gułaj z kl. III B i to właśnie on będzie reprezentować szkołę na etapie rejonowym Olimpiady w Świdnicy.

Ponadto w dniu 15 grudnia uczniowie klas IV spotkali się z przedstawicielkami Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, które zaprezentowały możliwości
studiowania na uczelni oraz zasady rekrutacji.

Ostatnie spotkanie o tematyce związanej ze szkolnym programem profilaktyki odbyło się w dniu 18 grudnia. Uczennice i uczniowie klas III wysłuchali bardzo interesującej prelekcji na
temat groźnych dla psychiki cyberzagrożeń oraz przestrzegania zasad higieny cyfrowej, która jest niezbędna dla zdrowia psychicznego i jakości życia młodego człowieka. Spotkanie prowadzone przez pana Miłosza Rajczakowskiego odbyło się w ramach pilotażu ministerialnego  projektu edukacyjnego „Odnaleźć siebie”.