Sukces akcji „Góra Grosza” w naszej szkole

W minionych miesiącach w naszej szkole odbyła się akcja pod nazwą „Góra Grosza”. Wszystkie klasy aktywnie zbierały drobne monety, aby zgromadzić jak najwięcej funduszy. W piątek, 22 marca, klasa 3B, która była głównym organizatorem całej inicjatywy, podjęła się zadania zliczenia i pakowania groszy do skarpetek. Pomimo trudnego wyzwania, udało nam się osiągnąć nasz cel. Cała szkoła zebrała 443,29 złotych, co stanowi ogromny sukces.

Najlepsze wyniki uzyskały klasy 2A- 106,50 zł, 2C- 103,63 zł, oraz klasa 3B, która zebrała 66,95 zł. Te klasy szczególnie wyróżniły się zaangażowaniem i wkładem w akcję „Góra Grosza”. Dziękujemy im serdecznie za ich wysiłek i za udział w naszym wspólnym celu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom za  zaangażowanie i liczymy na podobną reakcję w przyszłym roku.