DRZWI OTWARTE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŚWIEBODZICACH