VIII Gala Szkolnych Nobli

W czwartek 18 kwietnia odbyła się VIII Gala Szkolnych Nobli, uroczystość, której celem jest uhonorowanie osób często niedostrzeganych w szkolnej codzienności, bez najwyższej średniej ocen, ale wyróżniających się osiągnięciami i pasją do wybranego przedmiotu, mających sukcesy w konkursach i olimpiadach, posiadających wyjątkowy talent artystyczny czy też spełniających się w działalności społecznej.

W tym roku szkolnym Kapituła Szkolnych Nobli, którą tworzą wszyscy nauczyciele, przyznała medale w 11 kategoriach:

1. język polski- Marcelina Pilipionek- kl. 2A
2. matematyka – Bartosz Wzorek – kl. 4B
3. język francuski – Dominika Sielewicz – kl. 4B
4. język angielski- Julii Drohomirecka i Monika Sałata-ex aequo – kl. 3A
5. język rosyjski – Natalia Kuczyńska – kl. 2C
6. historia – Szymon Boniecki – kl. 4A
7. geografia – Piotr Kusz – kl. 2B
8. biologia – Filip Gułaj – kl. 3B
9. kategoria talent artystyczny- Emilia Marzec – kl. 2A i Natalia Świderska – kl. 3B ex aequo
10. kategoria: talent sportowy – Karolina Wilczyńska – kl. 4A
11. kategoria społecznik roku – Natalia Świderska- kl. 3B

W tym roku szkolnym we wszystkich kategoriach nominowano łącznie 34 uczniów. Osobą najczęściej nominowaną w różnych kategoriach była Natalia Świderska z kl 3B(4 razy).
Najwięcej medali zdobyły klasy 4(cztery osoby 4 kategoriach), klasy 3(4 osoby w 4 kategoriach) oraz klasy 2(4 medale w 4 kategoriach).

Wszystkim nominowanym i zwycięzcom kategorii gratulujemy Mamy nadzieję, że dla tegorocznych laureatów Szkolne Noble będą drogowskazem do podążania ścieżką wskazaną tym symbolicznym medalem.