Razem łatwiej!

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu j RAZEM ŁATWIEJ z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dzieci i
młodzieży, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2023-2025. Dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci oraz dla młodzieży szukającej pomocy, doświadczającej smutku, samotności czy też będącej w kryzysie psychicznym uruchomiono specjalny numer telefonu +48 800 805 600 oraz e-mail na, który można
napisać: razemlatwiej@cogitozdrowie.pl

Celem głównym programu jest wczesna identyfikacja i pomoc osobom w kryzysie psychicznym, a jego ważnym aspektem jest zapewnienie koordynacji działań pomocowych między szkołami, a
instytucjami medycznymi oraz skrócenie czasu na zapewnienie działań wspierających.

Zachęcamy do skorzystania z programu.

 

Koordynator programu
pedagog Grażyna Łupkowska