1989

KL.IVA

wych. Kazimierz Chojnowski

 

 1. Balcer Katarzyna
 2. Bałaban Ewa
 3. Barna Alicja
 4. Bielawska Magdalena
 5. Cichoń Aneta
 6. Dąbrowski Wojciech
 7. Drożdż Joanna
 8. Dunia Małgorzata
 9. Giezek Urszula
 10. Golak Andrzej
 11. Gurdak Magdalena
 12. Kędra Jacek
 13. Koniecki Tomasz
 14. Kraśnicka Bożena
 15. Lisowska Barbara
 16. Markiewicz Iwona
 17. Matyja Anna
 18. Michnicz Agata
 19. Olszówka Ewa
 20. Olszówka Krzysztof
 21. Pierzchała Dorota
 22. Sawa Joanna
 23. Sieradzka Adrianna
 24. Smykowska Bernadetta
 25. Szarzyńska Adrianna
 26. Wiatrowska Agnieszka
 27. Wiśniewski Artur

 

KL.IVB

wych. Stefan Jaworski

 

 1. Belka Piotr
 2. Błachnio Małgorzata
 3. Cieśluk Justyna
 4. Gotówko Aneta
 5. Grześkowiak Arkadiusz
 6. Jankiewicz Marzena
 7. Koman Małgorzata
 8. Lachowicz Krystyna
 9. Michalski Maciej
 10. Okińczyc Gabriel
 11. Pawlas Joanna
 12. Pawłowska Joanna
 13. Przeworska Justyna
 14. Ratajczak Małgorzata
 15. Skrzypkowska Urszula
 16. Sosnowicz Adrianna
 17. Stachów Jolanta
 18. Tyburska Ewa
 19. Witek Wioletta
 20. Zaniewska Agnieszka
 21. Zduniak Małgorzata