Skład SU

SKŁAD SEJMIKU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016-2017

 

JAKUB GÓRSKI – przewodniczący SU

MACIEJ DEMBIŃSKI – zastępca przewodniczącego SU

KRZYSZTOF KUPIEC – skarbnik SU

PODHALICZ FILIP – sekretarz SU

 

Opiekun SU – AGNIESZKA ANDRUSZKÓW