Skład SU

SKŁAD SEJMIKU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022-2023

 

 – przewodniczący SU

 – zastępca przewodniczącego SU

 – skarbnik SU

 – sekretarz SU

 

Opiekun SU – MARIUSZ MOTAK