Jubileusz 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach

Rok 1951 był dla naszego świebodzickiego liceum rokiem szczególnym. To właśnie wtedy szkoła rozpoczęła swoją działalność i przyjęła pierwszych uczniów. 17 września 2016 roku obchodziliśmy 65-lecie. Tego dnia absolwenci, będący dziś dorosłymi ludźmi, mogli ponownie wrócić do szkolnej ławki, wspomnień, jakie się z tym wiążą, a co najważniejsze, obudzić cząstkę siebie, którą pozostawili w murach naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach, której przewodził ks. biskup świdnicki Ignacy Dec. Następnie w pochodzie, zakończonym na sali gimnastycznej naszego liceum, dumnie reprezentowaliśmy naszą placówkę. W dalszej części obchodów pani dyrektor LO w Świebodzicach Dorota Ciołek wygłosiła mowę, dziękując za tak liczne przybycie oraz przybliżając nam- najmłodszym- 65-letnią historię szkoły. W obchodach wzięli udział m.in. pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, poseł na Sejm RP pan Ireneusz Zyska, ks. biskup świdnicki Ignacy Dec, przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego pan Krzysztof Sołtys, zastępca burmistrza Świebodzic pan Krystian Wołoszyn, dyrektor wydziału oświaty i wychowania pan Stanisław Szelewa, dyrektor oddziału BZWBK w Świebodzicach pani Marzena Makieła, dyrektorzy szkół średnich i przedszkoli, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele i dyrektorzy firm z naszego miasta, emerytowani i byli nauczyciele szkoły oraz pozostali zaproszeni goście. W uroczystości udział wzięły  cztery panie absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach pierwszego rocznika, które maturę pisały w 1955 roku: pani Zofia Satyła z domu Nowak, pani Jadwiga Malinowska z domu Łabaty,  pani Janina Marosz z domu Rybak oraz pani Iwona Bielecka z domu Ryłko.

Pani dyrektor podkreśliła również, jak bardzo zmieniła się szkoła. Aby lepiej móc dostrzec te zmiany przez cały czas trwania uroczystości wyświetlane były zdjęcia z dawnych lat. Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrali również zaproszeni goście.

Pani dyrektor podziękowała sponsorom i organizatorom uroczystości. Pamiątkowe statuetki otrzymali:  Przemysław Sztuczkowski  Prezes  Zarządu  COGNOR S.A., Ryszard Satyła Prezes  Zarządu TERMET S.A., Andrzej Szczurek Prezes Zarządu PROMONT Sp. z o.o., Janusz Kościukiewicz Firma KIR, Bogusław Krzysztofowicz Firma HADES, Urszula Drabik Prezes Zarządu Śnieżka – Invest, Bogdan Kożuchowicz Burmistrz Miasta Świebodzice, Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki, Sebastian Fedorowicz Przedsiębiorstwo METAL – PLAST, Andrzej Chuchro Przewodniczący Rady Rodziców LO w Świebodzicach, Monika Dudek i Leszek Warwas.

Pani dyrektor podziękowała również komitetowi organizacyjnemu: prof. Teresie Gołaszewskiej, prof. Danucie Opalińskiej, prof. Izabeli Goc, panu Jerzemu Wołk – Łaniewskiemu, panu Ryszardowi Sejdakowi, panu Waldemarowi Grochowskiemu– autorowi monografii szkoły.

Na zakończenie nasi uczniowie przygotowali również część artystyczną, wystąpili: Patrycja Apołenis, Wiktoria Zych, Anastazja Strzępek, Marta Gil oraz absolwent z roku 1965 pan Jerzy Wołk- Łaniewski. Trzecią częścią jubileuszu, najprawdopodobniej najbardziej wyczekiwaną, było zwiedzanie szkoły. Właśnie ten moment wzbudził najwięcej radości, spowodował łzy szczęścia i wzruszenia zarazem, ale wywołał także najwięcej wspomnień. Zwiedzanie, rozmowy i wspomnienia naszym gościom umilił poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów. Patrząc na absolwentów, nasi uczniowie mogli zobaczyć, jak pięknym czasem są chwile spędzone w liceum i mimo tego, że teraz narzekają, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, zrozumieją, że był to najpiękniejszy czas w ich życiu, tak jak przekonali się o tym nasi goście. Serdecznie gratulujemy i kierujemy wyrazy uznania do wszystkich obecnych i byłych nauczycieli i pracowników naszego liceum za kształtowanie szkoły bogatej w wartości, pasję oraz pedagogiczny profesjonalizm, ponieważ gdyby nie oni i praca, którą wykonują każdego dnia, możliwe, że dzisiaj nie obchodzilibyśmy tego pięknego dla nas święta oraz życzymy kolejnych wielu lat pracy. „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości” /Tadeusz Kotarbiński/.