Egzaminy poprawkowe

  1. Egzamin poprawkowy z matematyki w dniu 28 sierpnia 2018 roku godz. 800
  2. Egzamin poprawkowy z języka polskiego w dniu 29 sierpnia 2018 roku godz. 1000
  3. Egzamin poprawkowy z języka angielskiego w dniu 30 sierpnia 2018 roku godz. 900
  4. Egzamin poprawkowy z chemii w dniu 30 sierpnia 2018 roku godz. 1000