Hubert Muszyński z kl.3b Liceum w Świebodzicach w finale ogólnopolskiego konkursu krasomówczego Public Speaking Contest

27 konferencja nauczycieli języka angielskiego IATEFL  miała w tym roku miejsce w siedzibie Politechniki Wrocławskiej. Pośród wielu prelekcji, warsztatów i spotkań oferowanych nauczycielom od piątku 21 września, w programie konferencji znalazł się również finał ogólnopolskiego konkursu krasomówczego w języku angielskim Public Speaking Contest.

W gronie finalistów znalazł się uczeń klasy 3b naszego LO Hubert Muszyński, który w maju tego roku zajął 1 miejsce w etapie wojewódzkim  tego konkursu i jako jeden z trzech finalistów dolnośląskiego etapu zakwalifikował się do etapu centralnego.

Sam konkurs poprzedzony został warsztatem dla uczestników konkursu prowadzonym przez brytyjskiego aktora Davisa Fischera, który w zabawny i wciągający sposób wyjaśnił uczniom tajniki udanego występu publicznego.

W ogólnopolskim etapie udział wzięli uczniowie z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Rzeszowa i Wrocławia, a wysoki poziom ich prezentacji, zarówno merytorycznie, jak i językowo,  wywarł ogromne wrażenie na jury, składające się ze specjalistów w dziedzinie języka angielskiego z Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Jak na finał ogólnopolski przystało, uczestnicy stanowili najlepszych z najlepszych, a ich głębokie i skłania

jące do przemyśleń wizje nt przyszłości technologii przywodziły na myśl dyskusje ekspertów w tej dziedzinie. Członkowie jury przyznali, że różnice w ocenie wypowiedzi były niewielkie, ponieważ ich poziom był bardzo wysoki i wyrównany.

Wystąpienie Huberta, choć nie dało Mu miejsca na podium, nagrodzone zostało brawami i gratulacja

mi ze strony widowni. A jeśli chcecie zobaczyć Huberta w akcji , zapraszam do obejrzenia jego wystąpienia. Stanięcie przed dużą publicznością jest niezwykle trudnym zadaniem, nie tylko dla młodych ludzi, tym bardziej należy docenić odwagę wszystkich uczestników. Jestem pewna, że dzięki te

mu doświadczeniu Hubert wie już jak z sukcesem występować publicznie.

Mam też nadzieję, że udział uczniów naszej szkoły w konkursie krasomówczym na stałe wejdzie do tradycji  i w następnych latach odniesiemy równie piękne sukcesy.