Uczniowie, nauczyciele i pracownicy LO w Świebodzicach wspólnie zaśpiewali hymn

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości  uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach wzięli udział w uroczystym apelu, w czasie którego, punktualnie o godz. 11.11 odśpiewali cztery zwrotki hymnu Polski.