Udział uczniów z LO w Świebodzicach w naukowej konferencji o prawach kobiet i w rozdaniu nagród laureatom konkursu „Niezwykłe Dolnoślązaczki”

„Wolność wyboru kobiet- jak uczyć o równości w 100 lat po uzyskaniu przez Polki praw wyborczych?”- konferencja pod takim tytułem odbyła się 16.11. 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Kongres Kobiet, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Dolnośląskiego Roku Kobiet uchwalonego przez sejmik wojewódzki. Honorowym patronem, gościem konferencji i prelegentem był Adam Bodnar- Rzecznik Praw Obywatelskich.

Na tę wyjątkową uroczystość zostały zaproszone uczestniczki konkursu pod hasłem „Niezwykłe Dolnoślązaczki”- uczennice świebodzickiego LO- Zofia Brzozowiec (laureatka 1. miejsca) i Julia Gajek, z opiekunką- Ewą Baszak-Grochowską. Na konkurs napłynęło kilkadziesiąt reportaży i plakatów z całego województwa. Z rąk organizatorów i zaproszonych gości zwycięzcy otrzymali moc atrakcyjnych nagród  oraz pamiątkowe dyplomy i certyfikaty. Pracę Zosi o wyjątkowej osobowości Dolnego Śląska, księżnej Mariannie Orańskiej, opublikowała wrocławska Gazeta Wyborcza(http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24186524,corka-krola-ktorego-wygnano-niezwykla-historia-marianny-oranskiej.html)

W części naukowej wysłuchaliśmy m.in. wykładu A. Bodnara, interesujących  wystąpień dr D.Kalwy z UWr o pierwszych polskich emancypantkach, dr E. Sidorenko z Uniwersity of Greenwich o edukacji antydyskryminacyjnej w kontekście doświadczeń brytyjskich. Druga część zawierała panele o „herstorii”- czyli historii opowiadanej i tworzonej przez kobiety, oraz o skutecznej edukacji antydyskryminacyjnej. W prześwietnym towarzystwie naukowczyń- pasjonatek można było podyskutować o roli kobiet dawniej i dziś, o śladach ich obecności, a właściwie nieobecności odzwierciedlonej w języku i potrzebie opowiadania jako strategii edukacji dla równości. W tym czasie uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez znanych grafików i reporterów.

Udział w konkursie i sympozjum naukowym był dla nas niezwykłym i bezcennym doświadczeniem.

Aura naukowej powagi wydarzenia, gościnność Jego Magnificencji Rektora UWr- prof. dra hab. Adama Jezierskiego, który powitał zebranych, oraz ranga i autorytet organizatorów i prelegentów potwierdza fakt, że warto bez kompleksów stawać w konkursowe szranki, stawiać sobie ambitne cele, co na pewno przyniesie oczekiwany rezultat.