Stulecie niepodległości Polski w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach

W dniu 11 listopada obchodziliśmy w Polsce  stulecie odzyskania niepodległości. W dniu 14 listopada odbył się w  Liceum Ogólnokształcącym   konkurs poświęcony temu wydarzeniu.  Corocznie uczniowie piszą czterdziestopięciominutowy test poświęcony sprawie polskiej w I wojnie światowej i pierwszym trzem latom niepodległości II Rzeczypospolitej, a więc okresowi kształtowania się granic państwa i ustroju państwa polskiego.  Szkolny konkurs wygrała Wiktoria Wójtowicz, zdobywając 25.5 punktu, przed Wojciechem Wierzbickim 25 punktów   oraz  Wiktorią Pajor, która zgromadziła 23 punkty. Wszystkie te osoby reprezentują klasę 1 a. W dniu następnym  Wiktoria Wójtowicz i  Wiktoria Pajor reprezentowały szkołę w XVII edycji  Powiatowego  Konkursu „Polska znowu wolna”, który odbył się w  III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy.