Marzenia naszych uczniów się spełniają – studio muzyczne już jest!

Dzięki wsparciu BANKU SANTANDER studio muzyczne w LO budzi się do życia. Został zakupiony najważniejszy element wyposażenia –  nowa konsola emisyjna!

Z inicjatywy uczniów LO w Świebodzicach, a w szczególności Mateusza Ławińskiego z klasy 3a, studio muzyczne w liceum odradza się do działania. Pomieszczenie zostało wyremontowane i dosłownie nabrało nowych barw, a w ostatnich dniach listopada wzbogaciło się o  profesjonalny sprzęt – konsolę emisyjną umożliwiającą min. nagrywanie i prowadzenie programów na żywo. Koszt konsoli to 4557zł.

Tak kosztowna inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki hojności głównego sponsora przedsięwzięcia , którym jest  BANK SANTANDER– Oddział w Świebodzicach.  Instytucja przeznaczyła aż 3000zł na zakup nowego sprzętu. Dzięki tej kwocie uczniowie LO mogli zrealizować kolejny już etap rozbudowy szkolnego studia. Pozostałą kwotę 1557zł pokrył Sejmik Uczniowski LO, który zbierał fundusze na ten cel już od ponad dwóch lat. Pomocy w realizacji zakupu udzieliła również Rada Rodziców LO.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu BANKU SANTANDER,  a w szczególności Dyrektora Oddziału w Świebodzicach, Pani Marzeny Makieły, uczniowie będą mogli  realizować swoje pasje dziennikarskie i rozwijać talenty, a także kontynuować długą już tradycję szkolnego radiowęzła.

Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania sponsorom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.