Akcja powołaniowa w LO Świebodzice

Piątek 29 marca 2019 był dniem wielkiej radości dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach. Tego dnia do szkoły na zaproszenie katechety ks. Piotra zawitały siostry ze zgromadzenie sióstr Klawerianek. Przybyły z niedalekiej Świdnicy, by katechizowanej młodzieży różnych klas przybliżyć charyzmat posługiwania. Do tego zapoznały młodych ludzi z łaską powołania do życia zakonnego. Za to piękne świadectwo wiary siostrom Krystynie i Magdalenie dziękujemy.