Harmonogram egzaminów poprawkowych:

Egzamin poprawkowy z matematyki w dniu 26 sierpnia 2019 roku godz. 800

Przewodniczący komisji:        Agnieszka Andruszków

Członek komisji:                     Anna Maślach

Członek komisji:                     Mirosław Zawada

 

Egzamin poprawkowy z języka polskiego w dniu 27 sierpnia 2019 roku godz. 800

Przewodniczący komisji:        Agnieszka Andruszków

Członek komisji:                     Ewa Baszak – Grochowska

Członek komisji:                     Irena Horbaczewska

 

Egzamin poprawkowy z biologii w dniu 28 sierpnia 2019 roku godz. 800

Przewodniczący komisji:        Agnieszka Andruszków

Członek komisji:                     Izabela Hola

Członek komisji:                     Mirosław Drzał

 

Egzamin poprawkowy z chemii w dniu 28 sierpnia 2019 roku godz. 800

Przewodniczący komisji:        Agnieszka Andruszków

Członek komisji:                     Mirosław Drzał

Członek komisji:                     Izabela Hola

 

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego w dniu 28 sierpnia 2019 roku godz. 800

Przewodniczący komisji:        Grażyna Łupkowska

Członek komisji:                     Urszula Zyska

Członek komisji:                     Agnieszka Andruszków