Projekt „Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu”

W lipcu 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu” organizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. W projekcie bierze udział 5 liceów z powiatu świdnickiego: I, II i III LO w Świdnicy, LO w Świebodzicach i LO w Strzegomiu. W ramach projektu szkoły otrzymają nowoczesne pracownie do nauki języków obcych, natomiast uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach dodatkowych dla młodzieży zdolnej oraz dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą także organizowane wyjazdy edukacyjne i ciekawe warsztaty w Krzyżowej, m.in. warsztaty cyfrowe „Digital Pathways” w ramach współpracy między Fundacją „Krzyżowa” a firmą H2 z Dublina. Dla nauczycieli także przygotowano ciekawe szkolenia organizowane przez działającą przy Fundacji Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.
Projekt potrwa do czerwca 2021 roku.

G. Łupkowska- koordynator projektu

http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/innowacje-dla-szkol/1335-powiatowa-droga-do-edukacyjnego-sukcesu