Udział wolontariuszy z klas trzecich świebodzickiego LO w ,,Dniu Równości i Tolerancji”

Wolontariusze z klas trzecich świebodzickiego liceum  uczestniczyli w ,,Dniu Równości i Tolerancji”, który obchodzony jest 26. września. Co roku już dzień ten organizowany jest  z myślą o solidarności z osobami niepełnosprawnymi przez nauczycieli z  Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach. I tradycyjnie nasi uczniowie biorą w nim aktywny udział. Podczas tej uroczystości  odbyła się gra terenowa “Mapa Skarbów”, której przewodniczyli nasi uczniowie, doprowadzając uczestników zabawy do rynku miasta. Podczas niej wolontariusze szerzyli hasła takie jak:  szacunek, tolerancja, równość i zrozumienie. Uroczystość ta zakończyła się  przemarszem  wszystkich uczestników do Szkoły Podstawowej numer 3, gdzie na miejscu czekały na  nich zabawy drużynowe i integracja, wspólne gry i posiłek. Akcji patronował Burmistrz Świebodzic i Urząd Miasta.