Zakończył się tydzień wyborczy w LO w Świebodzicach

Ostatni tydzień minął pod znakiem wyborów nie tylko w kraju, ale również w świebodzickim LO.

We wtorek 8 października odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świebodzice, które wyłoniły czterech uczniów LO do udziału w pracach MRM: Stanisława Tokarskiego z kl. 2b, Polę Kruk z kl. 3b, Tomasza Smykowskiego z kl. 1aG oraz Annę Wapczyńską z kl. 2a.

W środę 9 października odbyła się debata wyborcza kandydatów do prezydium Sejmiku Uczniowskiego LO na kadencję 2019-2020. Dziewięciu uczniów odpowiadało na pytania związane z działalnością samorządową, które  zadawali  prowadzący debatę  oraz koleżanki i koledzy.

W kolejnym dniu, 10 października,  uczniowie szkoły wybrali czterech  spośród dziewięciu kandydujących uczniów do pracy w prezydium Sejmiku Uczniowskiego LO w roku szkolnym 2019-2020. W skład nowych władz uczniowskich weszli: Stanisław Tokarski z klasy 2b jako przewodniczący oraz Zofia Brzozowiec z kl. 2a, Tomasz Smykowski z kl. 1aG i Zofia Andruszko z kl. 1aP.

Gratulujemy członkom nowego prezydium SU i czekamy na ich pierwsze inicjatywy.