Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Po prawie półrocznej przerwie wróciliśmy do szkoły. Początek roku szkolnego 2020/2021 miał nieco mniej uroczysty charakter niż zwykle, ponieważ, ze względu na obostrzenia sanitarne, uczniowie spotkali się tylko z wychowawcami w klasach. Pierwsze 3 dni nauki zdecydowaliśmy poświęcić na reintegrację zespołów klasowych po długim okresie zdalnego nauczania. Wszyscy uczniowie mieli czas na odnowienie relacji, spotkania i rozmowy w gronie klasowym oraz z wychowawcami i nauczycielami. W klasach pierwszych tradycyjnie odbyły się zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym, podczas których pierwszoklasiści mogli się lepiej poznać, zaprzyjaźnić i odkryć, jak wiele ich łączy. To niezwykle ważne, aby najbliższe 4 lata nauki w szkole spędzili w przyjaznej atmosferze, wspierając się wzajemnie i współpracując w osiąganiu swoich celów. W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom zdrowia oraz spokojnej i owocnej pracy. Niech

moc będzie z Wami!