W świebodzickim LO rusza konkurs języka angielskiego „YOU CAN DO IT!”

Już od dzisiaj uczniowie Konopnickiej mogą zacząć realizować pierwsze zadanie w czteroczęściowym konkursie języka angielskiego „YOU CAN DO IT!” organizowanym przez nauczycielki języka angielskiego.

Pierwsze z czterech zadań wymaga dużej wyobraźni i pisarskiego zacięcia, bo zadaniem uczniów będzie napisanie opowiadania zaczynającego się od słów: „If only I hadn`t listened to her!”.

Na odpowiedzi naszych uzdolnionych językowo uczniów czekamy do 5 stycznia 2021 roku. Prace konkursowe o długości 250-350 słów należy przesyłać na adres mailowy: youcandoit.loswiebodzice@gmail.com. W tytule należy podać imię i nazwisko autora oraz numer zadania konkursowego.

Szczegóły konkursu wraz z tematyką i terminami kolejnych odsłon naszego konkursu znajdują się w zakładce konkursu po lewej stronie. Tam też znajdą się prace laureatów konkursu. Na wytrwałych i najlepszych czekają nagrody specjalne!

Nie zwlekaj i zacznij już dziś!

YOU CAN DO IT!