Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Nasi uczniowie, Wiktoria Pajor i Dawid Filipczak, otrzymali prestiżowe stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendiami Prezesa Rady Ministrów zostają uhonorowani ci uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wiktoria jest uczennicą trzeciej klasy i drugi raz otrzymuje stypendium PRM, co jest wielkim osiągnięciem. W roku szkolnym 2019/2020 kolejny raz uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole 5,63 wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych. Dawid jest uczniem drugiej klasy i w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole 5,40 wśród uczniów klas ponadpodstawowych. Wiktoria i Dawid ubiegły rok szkolny zakończyli z najwyższą – wzorową oceną za zachowanie.

Sukcesy naszych uczniów to dla całej społeczności szkolnej powód do dumy i radości.

Wiktorii i Dawidowi składamy wyrazy uznania i mamy nadzieję, że ich osiągnięcia staną się inspiracją dla wszystkich uczniów naszej szkoły!