Informacja Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka przekazuje informację w sprawie całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 i czatu  internetowego dedykowanego dzieciom.

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy –  https://brpd.gov.pl/sos-czat/ ,  prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/.