ZMIERZ SIĘ Z LITERACKIM WYZWANIEM – KONKURS AKADEMICKI

Tym razem proponuję Wam konkurs o randze międzynarodowej. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza XV edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila. W tej edycji Konkurs rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

  1. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.
  2. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).
  3. Konkurs translatorski dotyczy przekładu wiersza Adrienne Rich XIII (Dedications) z tomu An Atlas of the Difficult World: Poems, 1988-1991 (1991) z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się w załączeniu.
  4. W konkursie na etiudę filmową zapraszamy do stworzenia filmowej interpretacji dzieła literackiego. Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączeniu. 

    Szkolny etap trwa do 15. lutego  2021 r.  Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni punktami z języka polskiego, a ich prace zostaną opublikowane na stronie szkoły i przesłane do etapu ogólnopolskiego. Nagrody organizatora mają charakter finansowy,  przewidziano też przyznanie nagród specjalnych. 

Prace proszę przesyłać na adres ewa.grochowska@loswiebodzice.net

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziesz na stronie:

www.fanfil.amu.edu.pl

https://pl-pl.facebook.com/konkursliterackifanfil