Powiat Świdnicki docenia uczniów – stypendia naukowe

Od roku szkolnego 2020/2021 Powiat Świdnicki postanowił nagradzać stypendiami najzdolniejszych uczniów za wysokie wyniki w nauce.

Stypendia udzielane będą ze środków budżetu Powiatu, których wysokość ustalana będzie corocznie uchwałą budżetową przez Radę Powiatu Świdnickiego. O stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki .

To kolejna nagroda, o którą mogą walczyć uczniowie.  Każdego roku przyznawane są również nagrody Starosty Świdnickiego za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.

Nagrody dla uczniów to na pewno motywacja do wytężonej pracy i osiągania sukcesów.

  Regulaminu stypendium naukowego w LO w Świebodzicach (206,7 KiB)