Absolwent na rynku pracy – spotkanie uczniów klas trzecich LO w Świebodzicach z przedstawicielem Urzędu Pracy w Świdnicy

Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia tj 18.12.2020 uczniowie klas trzecich mieli okazję spotkać się z Doradcą Zawodowym  Urzędu Pracy w Świdnicy, Panią Marzeną Rybką.

Spotkanie odbyło się dzięki współpracy szkoły z Panią Joanną Stachowską-Fedorowicz, która reprezentuje Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, a prywatnie jest Mamą naszej uczennicy. Nasze spotkania z UP w Świdnicy było jednym z kilku przeprowadzonych w Powiecie Świdnickim.

Pani Marzena Rybka przedstawiła trzecioklasistom realia rynku pracy, rolę Urzędu Pracy w pośrednictwie między pracodawcą i potencjalnym pracownikiem, a także szereg możliwości rozwoju i planowania swojej kariery zawodowej przy aktywnej pomocy UP, tj szkolenia, granty, staże itp.

Uczniowie mieli również okazję zapytać Panią Marzenę o interesujące ich kwestie, nie zawsze oczywiste dla młodych osób wchodzących na rynek pracy, a mianowicie rejestrację w UP, zasady działania ubezpieczenia zdrowotnego, staże pracownicze, itp.

Spotkanie z profesjonalistą UP z pewnością  wyjaśniło naszym dorosłym już uczniom  wiele ważnych dla nich kwestii, być może będą chcieli skorzystać z oferty UP po skończeniu szkoły. Na pewno jednak zmusiło naszych uczniów do przemyśleń nt swoje dalszej ścieżki kariery.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marzenie Rybce za poświęcony czas oraz Pani Joannie Stachowskiej-Fedorowicz za zaangażowanie w zorganizowanie spotkania, które w warunkach pandemii odbyło się w formule on line.

 

AAndruszków