Zarządzenie Dyrektora w sprawie wyznaczenia obowiązkowych przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji 2021/2022