Doświadczenia i obserwacje przeprowadzone przez uczniów LO w Świebodzicach w ramach zajęć z biologii i metodyki badań biologicznych

Uczniowie naszej szkoły zostali postawieni przed zadaniem samodzielnego wykonania w warunkach domowych doświadczeń i obserwacji o tematyce przyrodniczej. Wykrywali obecność katalazy w soku z ziemniaka oraz skrobi w różnych produktach spożywczych. Wykonali doświadczenia: denaturacji i koagulacji białka jaja kurzego. Przeprowadzili również obserwacje kiełkowania i wzrostu roślin oraz badali wpływ temperatury i zasolenia na kiełkowanie roślin. Poradzili sobie na medal! Przedstawiam wybrane prace w formie zdjęć. Kolejne prace w toku…