AKADEMIA ZDROWIA I URODY

Od lutego do końca kwietnia grupa uczniów z klas drugich naszego liceum wraz z nauczycielem biologii, brała udział w cyklu spotkań online w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Zdrowia i Urody”, organizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie we współpracy z Partnerami Uczelni. Nasi uczniowie mieli możliwość wyboru ponad 50 bardzo interesujących spotkań prowadzonych przez wybitnych specjalistów – wykładowców WSIIZ i jej partnerów. Ideą projektu była popularyzacja wiedzy w zakresie kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności, rozwoju osobistego oraz nauka konkretnych umiejętności, np. technik komunikacji, asertywności, wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem.

W związku z dużym zainteresowaniem projektem ze strony młodzieży, rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprosił naszą szkołę do nawiązania współpracy patronackiej. Celem współpracy będzie objęcie patronatem klas o profilu biologiczno – chemicznym oraz popularyzacja wiedzy w zakresie kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności m.in.: w ramach wykładów, warsztatów edukacyjnych organizowanych w Uczelni, jak również w szkole, wizyt, wspólnych projektów edukacyjnych, konkursów, kampanii edukacyjnych.

Bardzo cieszymy się na współpracę i dziękujemy za możliwość uczestniczenia w wartościowych zajęciach.