Harmonogram egzaminów poprawkowych

Egzamin poprawkowy z fizyki w dniu 26 sierpnia 2021 roku godz. 900

Przewodniczący komisji:        Agnieszka Andruszków

Członek komisji:                     Izabela Goc

Członek komisji:                     Anna Maślach

 

Egzamin poprawkowy z języka polskiego w dniu 27 sierpnia 2021 roku godz. 900

Przewodniczący komisji:        Agnieszka Andruszków

Członek komisji:                     Irena Horbaczewska

Członek komisji:                     Ewa Wiśniewska

 

Egzamin poprawkowy z matematyki w dniu 27 sierpnia 2021 roku godz. 900

Przewodniczący komisji:        Agnieszka Andruszków

Członek komisji:                     Mirosław Zawada

Członek komisji:                     Anna Maślach