Poprawkowy egzamin maturalny – 24 sierpnia 2021 o godz. 9.00

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się 24 sierpnia 2021 o godzinie 9.00. Zdający egzamin proszeni są o przyjście do godziny 8.30.