Doktoratów nigdy dość! Kolejny tytuł dla Olgi Tokarczuk!

Po nadaniu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski nasza noblistka otrzymała kolejny – tym razem została uhonorowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wielka to radość, że pisarka jest tak doceniana w gronie naukowym, tym bardziej, że jej pisarstwo od lat wpisuje się w tradycję poszukiwania prawdy, istoty człowieczeństwa i kontaktu człowieka ze światem natury. Dostrzeżono również jej pozaliteracką działalność- społeczną, obywatelską, ekologiczną, dydaktyczną, podkreślając, że nigdy nie pozostała obojętna na ludzką krzywdę, niesprawiedliwość i wszelkie nierówności, aktywnie włączając się w walkę o demokrację w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu.

Oldze Tokarczuk gratulujemy, czekając na kolejną książkę i kolejny ciekawy konkurs ogłoszony przez fundację przez Nią prowadzoną.